Frikort/sesongkort

NOR 92 vedtok på styremøtet 11. september 2017 en ny policy for kreditering av frikort/sesongkort i klubben (revidert på styremøte 7. septemer 2020 med henhold til situasjonen med Korona pandemien).

Frikort/sesongkort er gyldige på samlige seriekamper i NOR 92 regi.

Personer som er berettiget til å motta frikort/sesongkort i henhold til overnevnte kriterier, kan bestille sitt frikort på post at nor92.com

  •